Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Komunikacji Miejskiej Lębork

Przepisy porządkowe


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX - 312/2008

Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 2 grudnia 2008r.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

W ODNIESIENIU DO PRZEWOZÓW OSÓB I BAGAŻU

ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

ROZDZIAŁ I

§ 1.

  1. Opłaty taryfowe i bagażu środkami komunikacji Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Lęborku określone są w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku.

  1. Taryfa opłat obowiązuje przy przewozie osób i bagażu środkami komunikacji ZKM Spółki z o.o. i środkami komunikacji podmiotów, związanych umowami na świadczenie usług komunikacyjnych z ZKM Sp. z o.o., na terenie ich działania.

§ 2.

Do przewozów środkami komunikacji miejskiej - ZKM Sp. z o.o. w Lęborku, uprawnia bilet jednorazowy z nadrukiem „ZKM Sp. z o.o. Lębork”

§ 3.

Za jednorazowy przewóz na liniach specjalnych (sezonowych, rekreacyjnych, imprezowych) opłatę ustala Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółki z o.o. w Lęborku z zachowaniem zasad rentowności.

§ 4.

  1. Opłatę za jednorazowy przewóz wózków dziecinnych, bagażu lub psa, ustala się w wysokości odpowiadającej jednorazowej opłacie normalnej jak za przewóz jednej osoby na danej linii.

  1. Nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich.

  1. Przez bagaż podlegający opłacie rozumie się bagaż ręczny o wymiarach przekraczających 60x40x20 (cm).

  1. Inne przedmioty dozwolone do przewozu o odmiennych gabarytach podlegają opłacie jak za bagaż

§ 5.

Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na liniach miejskich i podmiejskich uprawnieni są:

Lp.

OSOBY UPRWANIONE

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIE

1.

Dzieci do lat 4

Dokument pozwajający stwierdzić wiek dziecka

2.

Inwalidzi I i II grupy oraz osoby o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im opiekun

Legitymacja ze zdjęciem osoby niepełnosprawnej wydana przez Organ Orzekający o Niepełnosprawności z wpisem o stopniu niepełnosprawności lub legitymacja ZUS z dowodem tożsamości.

3.

Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat oraz ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi

Niepełnosprawność ustalona na podstawie orzeczenia lub legitymacji wydanej przez organ uprawniony ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności

4.

Osoby, które ukończyły 70 rok życia

Dokument stwierdzający tożsamość i wiek osoby

5.

Ociemniali o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz towarzyszący im przewodnicy

Legitymacja Polskiego Związku Ociemniałych i Niewidomych lub orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność

6.

Uczniowie szkół specjalnych i ich opiekunowie

Legitymacja szkolna dla ucznia

Legitymacja dla opiekuna

7.

Honorowi dawcy krwi I stopnia, którzy oddali 18 litrów krwi.

Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia

8.

Osoby poszkodowane przez III Rzeszę

Legitymacja Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę

9.

Osoby posiadające status Sybiraków

Legitymacja Związku Sybiraków

10.

Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej

Legitymacja służbowa Straży Miejskiej w Lęborku

11.

Żołnierze służby zasadniczej

Książeczka wojskowa

12.

Poseł i senator

Legitymacja poselska

13.

Inwalidzi wojenni

Legitymacja inwalidy wojennego

§ 6

Do korzystania z przejazdów ulgowych - 50%, na liniach miejskich i podmiejskich, uprawnieni są:

Lp.

OSOBY UPRAWNIONE

DOKUMENT POŚWIADCZAJĄCY UPRAWNIENIA

1.

Dzieci w wieku 4 do 7 lat

Dokument pozwalający stwierdzić wiek dziecka

2.

Dzieci i młodzież do czasu ukończenia szkoły publicznej lub niepublicznej - nie dłużej niż do ukończenia 22 roku życia

Legitymacja szkolna

3.

Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których emeryci i renciści otrzymują zasiłki rodzinne

Legitymacja ZUS z dowodem stwierdzającym tożsamość lub dodatkowo dokument stwierdzający pobieranie zasiłku rodzinnego na współmałżonka.

4.

Głusi

Orzeczenie Lekarskie lub Legitymacja Polskiego Związku Głuchych

5.

Kombatanci

Legitymacja kombatancka

6.

Studenci szkół wyższych do 26 lat

Legitymacja studencka

7.

Osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności pozostające w stosunku pracy - uprawnienie dotyczy jedynie w przypadku przejazdów na podstawie wykupionego ulgowego biletu miesięcznego

Legitymacja osoby niepełnosprawnej wydana przez organ uprawniony do orzekania o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę na każdy miesiąc oddzielnie

§ 7.

Do korzystania z miesięcznych biletów na przejazd środkami komunikacji miejskiej ZKM Sp. z o.o. Lębork uprawnione są osoby, które wykupują bilet miesięczny.

§ 8.

Bilet miesięczny uprawnia do przejazdu linią lub liniami określonymi na legitymacji do biletu miesięcznego lub liniami nie oznaczonymi na bilecie na odcinkach, na których linie pokrywają się (biegną po tej samej trasie).

§ 9.

Wszelkich zmian na bilecie miesięcznym dokonuje wyłącznie ZKM sp. z o.o. na wniosek posiadacza biletu.

§ 10.

  1. Za przejazd bez ważnego biletu pobiera się opłatę określoną uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku.

  1. W przypadku straty lub opóźnienia kursu z winy pasażera (np. dowiezienie do placówki Policji celem ustalenia tożsamości) pobiera się opłatę dodatkową także określoną w cyt. Uchwale.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosław Siergiej 08-01-2009 07:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosław Siergiej 08-01-2009
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2009 07:33